Kot uporabnik spleta lahko vsako spletno mesto obiščete, ne da bi navajali osebne podatke oziroma povsem anonimno. Navedba osebnih podatkov je potrebna le v primeru, če bi uporabljali kakršno koli storitev, ki zahteva prijavo ali pa bi se želeli naročiti na obveščanje.

Lastniki spletnega portala ICPE.si varujemo osebne podatke svojih spletnih obiskovalcev, ki nam jih ti posredujejo ob obisku in uporabi spletnega portala. Osebni podatki se vedno obdelujejo za namen, za katerega so bili tudi zbrani. To mora dovoljevati tudi Zakon o varstvu podatkov ter uredba GDPR.

Lastnik spletnega mesta osebne podatke posreduje tretjim osebam samo pod pogojem, da je k temu zavezan na podlagi predpisov.

Ko uporabnik obišče določeno spletno mesto, se nekateri podatki shranijo na strežniku. Ti podatki so IP naslov, datum, čas in naslov strani, s katere je prihaja spletni obiskovalec. Tovrstni podatki so povsem anonimne narave. Uporabljajo se samo za statistične obdelave. Vsi podatki, ki se pridobivajo avtomatično, ko uporabljate spletno mesto, so torej anonimni, in sicer do trenutka, ko uporabnik sam posreduje svoje osebne podatke, kot so ime in priimek ter naslov elektronske pošte.

Za katere namene lastnik spletne strani zbira podatke?

Lastnik spletne strani podatke uporabnika zbira, hkrati pa tudi obdeluje in jih hrani z določenimi nameni. Ti so: identifikacija avtorjev prispevkov in komentarjev zaradi morebitnih zlorab; komunikacija med uporabniki spletnega mesta in med lastnikom spletnega mesta; obveščanje posameznikov o aktualnih novicah in dogodkih.

Ko sprejmete pogoje, se strinjate, da lastnik spletnega mesta ne odgovarja ta ravnanje tretjih oseb. Tako vam ne more zagotoviti primerne varnosti, prav tako tudi ne zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko spleta oziroma preko elektronske pošte, ko gre za osebne podatke ter informacije, ki so posredovane z vaše strani. Prav tako soglašate tudi s tem, da lastnika spletnega mesta, ki ga uporabljate, ne boste imeli za odgovornega za katero koli vsebino, ki jo boste lahko v okviru te storitve prejeli.

Lastnik spletnega mesta lahko v skladu z GDPR oziroma v skladu s področno zakonodajo uporabniku omogoča uveljavljanje določenih pravic, ki so povezane z obdelovanjem podatkov.

1. Pravica do dostopa podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od lastnika spletnega mesta dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. In ko je temu tako, ima uporabnik pravico dobiti dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij, ki so povezane z obdelavo podatkov osebne narave. Zahteva za tovrstno uveljavljanje se lahko s strani uporabnika pošlje na e-poštni naslov lastnika spletnega mesta.

2. Pravica do popravka

Vsak uporabnik ima prav tako pravico, da lahko doseže, da lastnik spletnega mesta takoj popravi netočne osebne podatke v povezavi z njim. Uporabnik ima pravico, da dopolni nepopolne osebne podatke. Zahtevo za to lahko takoj pošlje na e-poštni naslov upravitelja tega portala.

3. Pravica do izbrisa oziroma pozabe

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da lahko doseže, da lastnik spletnega mesta takoj izbriše osebne podatke, ki se navezujejo nanj. Lastnik spletnega mesta tako dobi obveznost, da osebne podatke takoj izbriše, v primeru, če ne obstaja razlog, ki brisanja podatkov ne bi dovoljeval. Lastnik ima lahko torej tudi pravni interes, da podatke določen čas vedno hrani. Zahteva za uveljavitev pravice se s strani uporabnika posreduje na naš e-poštni naslov.

4. Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da lahko doseže, da lastnik spletnega mesta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, in sicer v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Uporabnik zahtevo za omejitev obdelave poseduje na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da prejme vse podatke, ki se navezujejo nanj. Posredovati mu jih mora lastnik spletnega mesta, in sicer v strukturirani, splošno uporabljeni in tudi strojno berljivi obliki. Uporabnik ima obenem še pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu. Pri tem ga upravljalec, ki so mu bili zagotovljeni osebni podatki, ne sme ovirati, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahteva se s strani uporabnika lahko pošlje preko e-pošte upravniku te spletne strani.

6. Pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da lahko kadar koli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov. Lastnik spletnega mesta mora prenehati z obdelovanjem osebnih podatkov uporabnika, razen če mu uspe dokazati legitimne razloge za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo, Lastnik prav tako ne preneha z obdelovanjem podatkov, če dokaže nujne legitimne razloge za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7. Pravica do pritožbe v povezavi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico podati pritožbo, ki se navezuje na obdelovanje njegovih osebnih podatkov. Uporabnik pritožbo lahko pošlje na elektronski poštni naslov. Uporabnik ima prav tako pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu , v primeru, da meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.